Hliníkové fasády

Prosklené hliníkové fasády

Prosklené hliníkové fasády jsou určeny ke konstrukci lehkých obvodových plášťů budov.

Prosklené hliníkové fasády ALUPROF jsou určeny ke konstrukci lehkých obvodových plášťů budov, které dodávají stavbě prestižní vzhled. Jsou dokonalým nástrojem pro utváření současné architektury a realizaci odvážných vizí projektantů.

Základní verzí je sloupko-příčkový fasádní systém MB-SR50N, který nabízí různé varianty provedení např.:

  • strukturální fasáda MB-SR50N EFEKT (tmelená spára)
  • polostrukturální fasáda (vertikální nebo horizontální linie) MB-SR50PL – doplňkové lišty zvýrazňují vodorovné nebo svislé rozdělení
  • příložkový (nakladačkový) systém MB-SR50A určený k použití na nosné konstrukce ze dřeva nebo oceli.

Základní verze fasády kromě standardních řešení nabízí i designové varianty ke splnění všech estetických požadavků.

Ze sloupko-příčkových fasád je technologicky nejpokročilejší konstrukcí systém MB-TT50. U něj byl použit zcela nový přístup v otázce konstrukce profilů a příslušenství odpovídajících za těsnost a tepelnou izolaci a technologie montáže fasády. Díky tomu nabízíme výrobek, který se vyznačuje jedněmi z nejvyšších technických parametrů z hliníkových fasádních systémů dostupných na trhu, ideálně tedy odpovídá požadavkům na výstavbu energeticky úsporných a pasivních domů.

MB-TT50 MB-SR60N HI MB-SR50N HI+ MB-SR50N EFEKT

Propustnost vzduchu: třída AE (1350Pa)
Vodotěsnost: třída RE 1800 Pa EN 12208
Součinitel prostupu tepla Uf: > 0,5W/(m2K)
Odolnost vůči zatížení větrem: 2700 Pa

 

Fasáda MB-TT50 je TOP produktem nejen v naší nabídce fasádních systémů ale i na trhu vůbec. Výsledky zkoušek podle normy EN-13830 potvrzují nejen vyšší odolnost ve všech základních parametrech kladených na fasády, ale především velmi vysokou tepelnou izolaci.

Konstrukce je tvořena standardními sloupy a příčkami, ale je možné také zkonstruovat fasádu pouze z příček resp. z jednoho typu profilu (!), čímž vzniká minimální odpad. Systém eliminuje frézování příček, což vede ke značnému zrychlení výroby. Navíc je vybavena 3-stupňovým kaskádovým odvodněním. Tloušťka zasklení až 60 mm a zatížení příčky až 500 kg! Zároveň se připravují varianty s požární odolností (až EI60) nebo strukturální verze.

MB -TT50 je certifikován Institutem PHI Darmstadt v nejvyšší třídě A+, což potvrzuje, že z něj vytvořené konstrukce mohou být použity při výstavbě pasivních staveb.

Propustnost vzduchu: do AE 1350 EN 12152
Vodotěsnost: RE 1500EN 12154
Odolnost vůči zatížení větrem: 2,4 kN/m EN 13116

 

Systém sloupko-příčkových fasád MB-SR60N je řešením, které má obrovské možnosti z hlediska prostorových konstrukci a dává architektům úplnou volnost při projektování moderních objektů. Z tohoto systému je možné provádět konstrukce s velice komplikovanými tvary: střechy s více spády, pásové světlíky nebo světlíky, které přechází do svislé fasády apod. Profily o pohledové šířce 60 mm mají výbornou statiku a současně dovolují maximální průnik světla do prostoru.

Díky širokému spektru tvarů a rozměrů zasklívacích lišt je možné provedení úhlových spojů v rozsahu od 0 do 20° a použití skel s různými tvary, např. lichoběžníkové a trojúhelníkové. Z vnější strany je konstrukce utěsněná speciálním těsnicím izolátorem PE (PP) anebo UV odolným tmelem, který zaručuje dokonalou těsnost na průnik dešťově vody a vzduchu, a také zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci fasády.

Propustnost vzduchu: AE1200
Vodotěsnost: RE 1200 EN 12154
Součinitel prostupu tepla Uf: > 0,7W/(m2K)

 

Modernizovaná fasáda MB-SR50N byla navržena s ohledem na vysokou tepelnou izolaci a velké formáty skel. Ve standardu lze použít sklo o váze až 1100 kg. Systém nabízí i estetické prvky jako slícování profilů z vnitřní strany fasády nebo různé typy maskovacích lišt zvýrazňující svislé nebo vodorovné linie fasády. K technickým přednostem systému patří mj. ven výsuvné okno MB-SR50N OW nebo nový typ střešního okna MB-RW splňující nejnáročnější kritéria na izolaci a design. Tento systém je základní platformou pro další typy fasád jako je požární MB-SR50N EI nebo strukturální fasáda MB-SR50N EFEKT.

Propustnost vzduchu: AE 1200 Pa
Vodotěsnost: RE 1200 Pa EN 12154
Součinitel prostupu tepla Uf: > 0,9W/(m2K)
Odolnost vůči zatížení větrem: do 2400 Pa

 

MB-SR50N EFEKT je strukturální verze fasády se zvýšenou tepelnou izolací (Uf od 0,9 W/m2K). Díky bodovému kotvení skla získáme z vnějšku jednolitou hladkou plochu skla dělenou strukturou vertikálních a horizontálních linií s šířkou 20 mm.

Mezery mezi skleněnými poli jsou vyplněny speciálním strukturálním silikonem, který zajišťuje vysokou těsnost a zvyšuje tepelně izolační vlastnosti.

Velkou výhodou tohoto systému je fakt, že má doporučení od předních světových výrobců silikonů - Dow Corning, Tremco-Sica a Ilbruck - což znamená nejen zvýšení prestiže tohoto řešení, ale zároveň garantuje pevnost a těsnost konstrukce, stejně jako snadný přístup k různým technologiím mezi dodavateli skla. Pozoruhodný je také fakt, že je v tomto systému možné použít silikon v různých barvách, což značně rozšiřuje možnosti ve návrhu designu fasády.

Fasády realizované v MB-SR50N EFEKT mají nejen vynikající užitné parametry, vysokou tepelnou izolaci, ale i efektní vzhled, což dává budovám prestiž a charakter.

Archivy

Rubriky

  • Žádné rubriky